20 Şubat 2015 Cuma

İyi Liderliğin Gereği; Doğru Motivasyon

Hiç yorum yok :"En mükemmel lider bile, önderlik edeceği muhteşem kişiler olmadan yol katedemez."
                                                                                                       -Ashleigh  Brilliant


İnsanlar, olağandışı bir iş yapmaya zorlanamazlar. Ancak kendileri isterlerse olağandışı işler yapabilirler.

Aslında bunda yeni bir şey yok. Eisenhower, "İnsanlara kafalarına vurarak liderlik edemezsiniz," diyordu. "Bu saldırıdır, liderlik değil. Ben insanları ikna etmeye çalışırım. İkna ederseniz karşınızdaki kişi kalır. Korkutursanız, korktuğu kadar kalır, sonra çekip gider."

İkna gücü hiç bugünkü kadar önemli olmamıştı. İyi yönetilen pek çok şirket bunu gördü. İnsanların yaptıkları işlerle ilgilenmelerini sağlayın. İşlerini sahiplenmelerini sağlayın.

Bu temel ilke fark edilir ve iyi anlaşılırsa, tüm özel motivasyon tekniklerini benimsemek mümkün olacaktır. Bunların en önemlileri şunlardır; Çalışanlar, sürecin tüm bölüm ve aşamlarına dahil edilmelidir. Buradaki kilit nokta takım çalışmasıdır, hiyerarşi değil.


İnsanlara birer birey olarak davranmalıdır. Her birine ayrı önem verilmeli, saygı gösterilmelidir. Onlar önce insan, sonra çalışandır.


Üstün çalışmalar teşvik edilmeli, değerlendirilmeli ve ödüllendirilmelidir. Herkes, beklentilere karşılık verir. İnsanlara yetenekli ve zeki olduklarını düşündüğünüzü gösterir ve yollarından çekilirseniz, nasıl bir performans sergilediklerini görürsünüz.


Motivasyon zorlamayla olmaz. İnsanların iyi bir iş çıkarmayı istemeleri gerekir.

Kaynak: Stuart R. Levine & Michael A. Crom (Dale Carnegie & Associates), ( İçinizdeki Lider )

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder