12 Mart 2016 Cumartesi

Liderlikte Takım Gelişimi: Takım Döngüsü Aşamaları

Hiç yorum yok :

Liderlikte Takım Gelişimi: Takım Döngüsü Aşamaları


Birinci Aşama: Oluşum

Oluşum (Formasyon) aşamasında ana odak üyelere güven inşa etmeye başlamaktır, böylece açık yapıyı, amaçları, yön ve rolleri ile bir takım yaratılabilir. Oluşum aşamasında, takımın enerjisinin çoğunu ekibi ve sorumluluklarını tanımlamaya odaklanmıştır. Takım üyeleri iyimserdir ve bu aşamada ilgili olma eğilimindedir.

Genellikle planlama bir saat yürütülünce üç saati kurtaracağı söylenir. Aynı ilke takım döngüsü için de geçerlidir. Yani daha kapsamlı ve takım gelişiminin oluşum aşamasında olan organize, büyük olasılıkla takımı önce başarıya ulaştırmak, istikrar, edimselleşme ve olgunlaşma aşamalarına geçiş olacaktır.

Aşama İki: İstikrar

Bu aşamada, takım birbirleriyle ve kendilerine verilen misyon ya da görevlerle ilgili bilgi edinir - kurumsal ekip oluşturmanın önemli bir adımıdır. Burada takımdaki rolleri yerleşmeye başlar. Etkileşim ve iletişimin kalıplarıyla takım üyelerinin birlikte çalışma süreci deneyimi ortaya çıkmaya başlar.

Bu aşama başarılı ekip sonuçları için kritik öneme sahiptir. Bazı takımlarda istikrarlı bir deneyim süreci yaşanamaz. Bu takımın temelini sarsar çünkü takımda çalışanlar, huzursuz bir deneyimdedir. Rol tanımları sorumlulukları akışkandır ve ekip üyeleri kendilerini oldukça rahat hissetme noktasına asla gelmez, bulanıktır.

Üçüncü Aşama: Entegrasyon

Takım üyelerinin görüş ve deneyimlerin çeşitliliği, ürün ve kurumsal zenginliği tanımak takımı güçlendirir, takımda herkeste artan bir kabul görür. Üyeler bir ekibin parçası olduklarını hissetmeye başlar ve artan takım uyumu iş tatminini yükseltebilir. Bu takım hedeflerinde, daha küçük, başarılabilir adımlar atılırken, daha büyük hedeflere ulaşmaya odaklanmak için bir aşamadır. Takımın sorunsuz bir şekilde bir sonraki aşamaya geçişi için hem görevle ilgili becerileri ve takım olma sürecini, hem de çatışma yönetimi becerilerini geliştirmesi gerekebilir.

Dördüncü Aşama: Gerçekleştirme

Liderlik takım gelişimini gerçekleştirme aşamasında, ekip üyelerinin tecrübeleri, fikirleri ve duyguları ifade etmede rahatlık duygusu artar. Takımdaki diğer kişilerin kabulü geliştirilir. Takım olarak deneyimlerden ve bilgileriyle çeşitli değerleri öğrenirler. Gerçekleştirme aşamasında, takım üyeleri farklılıkları bir kenara konur ve grup uyumunu sağlamak için bilinçli bir çaba başlar. İletişim vurgulanır ve daha verimli hale gelir. Ekip üyeleri kendilerini daha az ciddiye alır ve takımın bir mizah duygusu ortaya çıkar. Tipik olarak, takım daha verimli hale gelir.

Aşama Beş: Olgunlaşma

Takım gelişiminin Olgunlaşma aşamasında, üyeler takımın ilerlemesinden memnuniyet hisseder. Takım üyeleri görüşlerini paylaşırlar, kendi güçlü ve zayıf yönlerinin farkındadırlar. Üyeler takımın modelleri ve süreçleri ile kendilerini rahat hisseder, ve takım arkadaşları bireysel yetenekleriyle kendilerinden emindir. Takım üyelerinin birbirleri ve değer farklılıkları daha kolay kabul görür. Olgunlaşma aşamasında, takım hedeflerine yönelik önemli bir ilerleme sağlanır. Takım üyelerinin bağlılık ve yetkinlikleri yüksektir. Takım üyeleri sürekli olarak liderlik gelişimini geliştirmek için çalışmakla birlikte, bilgi ve becerilerini derinleştirmeye devam ederler. Takım ilerleme süreci devam ederken kazanılan başarılar ölçülür ve kutlanır.

Aşama Altı: Sonlandırma

Bazı takımlar, özel ekipler veya çapraz fonksiyonlu takımlar, bir proje çalışması tamamlandığında veya organizasyonun ihtiyaçlarında değişikliği gidildiğinde sona erebilir. Herhangi bir takımın sürecin bitiminde sonlandırma (fesih) işlemi varsa dikkat etmek önemlidir. Takımdaki bireylerin herhangi bir anda takımın sonlandırılması konusunda farklı duygular yaşıyor olması yüksek bir olasılıktır. Fesih/Son aşamasında, bazı takım üyeleri takımın görevleri üzerinde daha az odaklanmış olabilir ve onların verimliliklerini düşürebilir. Diğer takım üyeleri eldeki kendi işlerine odaklanarak değişen takım katılımına etkili bir tepki verdiklerini görebilirsiniz. Görevleri aslında verimliliği artırabilir.
coaching_thumb-indir
Liderlik için Koçluk kılavuzunu Ücretsiz indirmek için resmin üzerine tıklayın!

Kurumsal takım oluşturma aşamaları hakkında ayrıntılı bilgi için, Dale Carnegie’nin Yöneticiler için Liderlik Gelişimi eğitimine kayıt olabilirsiniz!Hiç yorum yok :

Yorum Gönder